21KEC209 Gaeilge - Seisiúin Tacaíochta do Mhuinteoirí í Scoileanna Gaeltachta agus Lán Ghaeilge

18ú Márta 2021 (6pm-7pm)

Sé aidhm na Seisiúin Tacaíochta ná deis a thapú do mhúinteoirí i mbunscoileanna Ghaeltachta agus lán-Ghaeilge plé agus roinnt réiteach ar na fadhbanna a thagann aníos sa suíomh lán-Ghaeilge. Is aimsir aisteach atá ann faoi láthair agus beidh na seisiúin seo mar áit do mhúinteoirí na deacrachtaí, an tacaíocht agus na háiseanna srl atá ann dóibh. Beidh an litearthacht agus aireachas mar fhócas an seisiún seo.

Event Properties

Event Date 18-03-2021 6:00 pm
Event End Date 18-03-2021 7:00 pm
Capacity 30
Registered 5
Cut off date 17-03-2021
Individual Price Free
Speaker Dr Ciara Uí Chonduibh
Number Hours 1
Location ON-LINE
  • Office:
  • Email:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Address:
    Friary Road, Kildare Town, Co Kildare,
  • Eircode:
    R51 KN66